Dyplomy S.T.A.R. (Special Tactics and Response)

Nasi białostoccy studenci DARIUSZ I MARIUSZ pojechali na zjazd instruktorski DEFENDO po swój dyplom S.T.A.R. (Special Tactics and Response)
Mieli drobne poprawki z ostatniego egzaminu i nie mogli trafić lepiej z ich poprawieniem!
Swój poziom wyszkolenia i nabyte umiejętności mieli szansę pokazać przed komisją w składzie Istvan Nagy, Łukasz Osiecki i Marcin Fiodorow oraz…
…przed samym twórcą naszego systemu – Jyrki Saario!
Udało się!
Ogromna radość i niezapomniane wspomnienia
GRATULUJEMY