M. A. FIODOROW S.K.A.

M. A. FIODOROW S.K.A.

ul. Warszawska 59

15-062 Białystok

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000962562, REGON: 521645200, NIP: 9662161474, kapitał zakładowy: 50 000,- zł.

Spółka prowadzi szkolenia na zlecenie Fundacji ROSADO, która ma wydzielony oddział w postaci Klubu Sportowego SPARTA FIT.
Fundacja jest też przedstawicielem United Krav Maga World Organisation oraz Saario Academy.
Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000888199, NIP: 9662148203, REGON: 388384860.

Numer konta FUNDACJI:

95 1600 1462 1857 4930 7000 0001

Unable to detect Really Simple CAPTCHA plugin.