Polski Związek Sambo

 

Polski Związek Sambo –  to organizacja non profit zajmująca się rozwojem, upowszechnianiem oraz organizacją sportu sambo (samoobrona bez broni) w Polsce. Prezesem Związku Sambo jest OLEKSANDR GORBATIUK .


Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:
Polski Związek Sambo przynależy do Międzynarodowej Federacji Sambo Amatorskiego (FIAS) na podstawie przyznanego członkostwa nr 63 w dniu 10.11.2011 r. na XXIII Kongresie FIAS w Wilnie (Litwa).
PZ Sambo jest członkiem i jedynym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Sambo Amatorskiego (FIAS) oraz Europejskiej Federacji Sambo (EFS) w Polsce.


SAMBO DROGĄ DO ZWYCIĘSTWA

Sambo to uniwersalny system walki, nastawiony na szybkie i efektywne wyeliminowanie przeciwnika. Sambo to samoobrona bez broni.

Sambo uczy obrony, nie atakowania. Uczy nie tylko samoobrony – przekazuje doświadczenie; kształtuje twardy, męski charakter, postawę i wytrzymałość, które są niezbędne w pracy i codziennym życiu. Sprzyja wypracowaniu samodyscypliny, kształtuje kręgosłup moralny i twardą pozycję w odniesieniu do realizacji planów życiowych.
Sambo buduje kręgosłup moralny społeczeństwa w postaci ludzi gotowych stanąć w obronie własnej, swojej rodziny oraz kraju.

Sambo dzieli się na sportowe, bojowe (kombat) i militarne (znane jako sistema).
Sambo sportowe to doskonała podstawa – uczy rzutów, dźwigni, trzymania w parterze.
Sambo bojowe (combat) to szybkie i silne uderzenia rękami, nogami, rzuty, duszenia, dźwignie na wszystkie części ciała.
Sambo militarne (systema) – to wiedza na temat anatomii ciała, biomechaniki, wykorzystywanie tego, co nam się trafi pod ręką do samoobrony. Sambo militarne uczy prawidłowego posługiwania się nożem, kijem, saperką i wszystkim, co pod ręką.

Jednym z najbardziej znanych wychowanków szkoły Sambo jest Fiodor Jemielianienko – wielokrotny mistrz świata w MMA, w latach 2003- 2010 uznawany za jednego z najmocniejszych zawodników w tym sporcie.

Nasza Szkoła Sportu i Samoobrony jest członkiem Polskiego Związku Sambo i jednym z jego reprezentantów w Białymstoku.