EWA CZERNIAWSKA

United Krav Maga World Organisation

Stopień: FIGHTER 1

Międzynarodowy Instruktor United Krav Maga o specjalizacjach:

  • Kids Instructor