FUNDACJA ROSADO S.K.A.

FUNDACJA ROSADO S.K.A.

ul. Warszawska 59

15-062 Białystok

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000962562, REGON: 521645200, NIP: 9662161474, kapitał zakładowy: 50 000,- zł.

Spółka świadczy usługi na zlecenie Fundacji ROSADO, prowadzącej m. in., Klubu Sportowego SPARTA FIT.
Fundacja jest też przedstawicielem United Krav Maga World Organisation oraz Saario Academy. Klub Sportowy Sparta Fit jest członkiem Polskiej Federacji Sportów Odważnikowych.
Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000888199, NIP: 9662148203, REGON: 388384860.

Numer konta FUNDACJI:

95 1600 1462 1857 4930 7000 0001

Unable to detect Really Simple CAPTCHA plugin.