EGZAMIN 21.02.2015

W lutym odbyły się egzaminy na stopnie Defendo Alliance

Egzamin był dużym wyzwaniem, ponieważ prowadzącym był fiński przedstawiciel Defendo Jaakko Suhonen!

Wszyscy zdający wykazali się terminacją i wolą walki. Udało się zrealizować wszystkie postawione przez Jaakko wymagania. Każdy z uczestników pozytwnie zaliczył egzamin! Białostocka sekcja zaprezentowała wysoki poziom umiejętności.
Jednocześnie grupa czterech naszych najdłużej chodzących studentów zdała i osiągnęła poziom COMBA TECH II i tym samym rozpoczeła przygotowania do egzaminu na COMBAT TECH III (założenie, że walka przeniosła się do parteru)
Po egzamini było wcale nie krótkie ucztowanie w Klubogalerii Skrzypiący Tapczan!

Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów!!!

05